Delaili Hayrat

Delaili Hayrat (18)

Değerli Kardeşlerimiz,

Salevatlarda bulduğunuz yazım hataları bu başlık altındaki yorumlar bölümünden bizlere rapor edebilirsiniz.E-kitap şeklinde düzenlenmiş Delaili-Hayrat.PDF ektedir

1.Düzeltme:Esmaül Hüsnadaki 26. isim Müzi olarak yazılmıştı.Müzill olarak düzeltildi.(Bu düzeltme henüz pdf dosyasına uygulanmamıştır.Çıktı aldıysanız çıktı üzerinden düzeltiniz.)

HATİM DUASI

HATİM DUASI
Bismillahir Rahmanir Rahiym.
Allahümmeşrah bi salaati ala seyyidina Muhammedin suduurana. ve yessir biha umuurana.ve ferric biha humuumena.Vekşif biha ğumuumena.Vağfir biha zunubena.Vakdi biha duyunena.Ve eslih biha ehvaalena.ve belliğ biha aamaalena.ve tekabbel biha tevbetena.Vağsil biha havbetena.Vensur biha huccetena.Ve tahhir biha el sinetena.Ve aanis biha vahşetena.Verham biha ğurbetena.Vecalha nuran beyne eydiynaa ve min halfina ve an eymanina ve an şemaailina.Ve min fevkina ve min tehtina.Ve fiy hayatina ve mevtina.Ve fiy guburina ve haşrina ve neşrina.


Yukardaki dosyadan deşifre edilmiş ses dosyasını indirmek için tıklayın.

1)Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin nebiyyiz zahidi resûlil melikis samedil vahidi sallallahü aleyhi vesseleme salaten daimeten ila müntehel ebedi bilen kıtain vela nefadin salaten tüncina bihamin harri cehenneme ve bi‘sel mihadü.

1)Allâh’ım! Melik, Samed ve Vâhid olan Allâh’ın zâhid rasûlü, efendimiz nebî Muhammed’e ebede kadar devâm edip hiç kesilmiycek ve bizide o kötü mesken cehennemin ateşinden kurtarmaya vesîle olacak dâimî salâtla salât eyle.


Yukardaki dosyadan deşifre edilmiş ses dosyasını indirmek için tıklayın.

Ve en tusalliye aleyhi ve ala alihi adede men sebbehake ve kaddesege ve secedeleke ve azzameke min yevme halakted dünya ila yevmil kıyameti fi külli yevmin elfe merretin.

Allâh’ım! Dünyâyı yarattığın günden kıyâmet gününe kadar, seni tesbîh ve takdîs eden ta’zîm ederek, sana secde edenlerin sayısınca, her gün bin kere, efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne salât etmeni diliyorum.
 


Yukardaki dosyadan deşifre edilmiş ses dosyasını indirmek için tıklayın.

1)Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin. Ve a'tıhil vesilete vel fazilete ved dereceter refi 'ate vebashü makamen Mahmûdenillezi veadtehü inneke la tühlifül miad.

1)Allâh’ım ! Efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne salât eyle. Efendimiz Muhammed’e vesîle makâmını, yüksek derece ve fazîleti ihsân eyle, va’d ettiğin Makâmı Mahmûd’a onu ulaştır. Şüphesiz sen va’dînden dönmezsin.


Yukardaki dosyadan deşifre edilmiş ses dosyasını indirmek için tıklayın.
Ve es'elükellahümme bil esmailleti deake biha Seyyidüna Ademü aleyhisselam. Ve bil esmailleti deake biha Seyyidüna Nuhun aleyhisselam. Ve bil esmailleti deake biha Seyyidüna Hud‘un aleyhisselam. Ve bil esmailleti deake biha Seyyidüna İbrahim
aleyhisselam.Ve bil esmailleti deake biha Seyyidüna Salihun aleyhisselam.Ve bil esmailleti deake biha Seyyidüna Yunus‘u aleyhisselam. Ve bil esmailleti deake biha Seyyidüna Eyyubu aleyhisselam. Ve bil esmailleti deake biha Seyyidüna Yakubu aleyhisselam.Ve bil esmailleti deake biha Seyyidüna Yusufu aleyhisselam.


Yukardaki dosyadan deşifre edilmiş ses dosyasını indirmek için tıklayın.

1)Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin abdike ve resûliken nebiyyil ümmiyi ve ala ali Seyyidüna Muhammedin.

1)Allâhım ! kulun, rasûlün, ümmî nebî efendimiz Muhammed’e ve onun âl-i’ne salât eyle.


2)Allahümme salli ala Seyyidüna Muhammedin ve ala ali Seyyidüna Muhammedin salaten tekûnü leke rızaen ve lehü cezaen ve li hakkıhi edaen. Ve a'tıhil vesilete vel fazilete ve makamel mahmûdenillezi veadtehu ve eczihi anna ma hüve ehlühü. Ve eczihi efdale ma cazeyte bihi nebiyyen an kavmihi ve Resûlen an ümmetihi ve salli ala cemi'i ihvanihi minen nebiyyine ves salihine ya erhamer rahimine.


Yukardaki dosyadan deşifre edilmiş ses dosyasını indirmek için tıklayın.

1)Allahümme salli ala rûhi Seyyidüna Muhammedin fil ervahi ve ala cesedihi fil ecsadi ve ala kabrihi fil kubûri ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

1)Allâhım ! efendimiz Muhammed’in ruhlar arasındaki rûhuna, cesetler arasındaki cesedine, kabirler arasındaki kabrine, onun âl-i’ne ashâbına salât ve selâm eyle.


Yukardaki dosyadan deşifre edilmiş ses dosyasını indirmek için tıklayın.

1)Allahümme inni es‘elüke min hayri ma ta‘lemü. Ve eûzübike min şerri ma ta‘lemü. Vestağfi rüke min külli ma ta‘lemü. İnneke ta‘lemü vela na‘lemü ve ente allamül guyubi.

1)Allahım ! şüphesiz ben senin bildiğin hayırlardan ister, senin bildiğin şerlerden yine sana sığınırım. Senin bildiğin günahdan bağışlanmamı taleb ederim. Şüphesiz bilen sensin. Biz bilmeyiz. Sen gaybları tam anlamıyla bilensin.

  •  Başlangıç 
  •  Önceki 
  •  1  2 
  •  Sonraki 
  •  Son 
Sayfa 1 / 2
Joomla templates by Joomlashine